wszystkie działy
Twój koszyk jest pusty

Zgłoszenie fiskalizacji kasy do Urzędu SkarbowegoInstalacja kasy fiskalnej w firmie wiąże się z koniecznością dopilnowania różnych formalności. W przypadku wdrażania urządzenia z elektroniczną kopią paragonów, podatnik musi pamiętać m.in. o złożeniu ważnego zawiadomienia do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. O jakim zgłoszeniu mowa i kiedy należy go dokonać?

Procedura instalacji urządzenia z elektroniczną kopią paragonów została szczegółowo zdefiniowana w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Kluczową operacją, wykonywaną przy wdrażaniu takiej technologii sprzedaży w firmie, jest oczywiście fiskalizacja. Dopiero jej przeprowadzenie pozwala przedsiębiorcy na wystawianie i wydawanie paragonów fiskalnych. Niemniej, fiskalizacja nie jest ostatnim etapem procedury instalacyjnej.

Zgłoszenie do US w terminie 7 dni od przejścia w tryb fiskalny

Kiedy już kasa rejestrująca zostanie zafiskalizowana przez serwisanta, podatnik musi poinformować o tym fakcie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Takiego zawiadomienia można dokonać albo osobiście, albo w formie listownej. W obydwu przypadkach trzeba jednak poinformować US w terminie do 7 dni - licząc od dnia przeprowadzenia fiskalizacji urządzenia przez serwisanta. Co więcej, zgłoszenie musi mieć formę pisemną i należy je sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Numer ewidencyjny urządzenia rejestrującego

W odpowiedzi na zawiadomienie dotyczące fiskalizacji urządzenia, złożone przez przedsiębiorcę, Urząd Skarbowy wysyła do podatnika list z numerem ewidencyjnym. Taki kod jest na stałe przypisany do konkretnej kasy rejestrującej. Przepisy wymagają, aby umieścić go nie tylko na obudowie urządzenia fiskalnego (w widocznym miejscu i w trwały sposób), ale także w książce serwisowej danego modelu. Warto o tym pamiętać, gdyż organy skarbowe, np. podczas kontroli przeprowadzanej w firmie, mogą zwrócić uwagę na obecność numeru ewidencyjnego w wymaganych miejscach. Natomiast niedopilnowanie omówionych obowiązków stanowi często podstawę do nałożenia mandatu.

Czy trzeba zgłaszać fiskalizację kasy online?

Kasy online wyróżniają się m.in. tym, że w ich przypadku już podczas fiskalizacji wymagane jest połączenie z internetem. Wówczas urządzenie nie tylko trafia do rejestru Centralnego Repozytorium Kas, ale także otrzymuje indywidualny numer ewidencyjny oraz harmonogram przekazywania informacji do CRK. Ponadto, dane dotyczące zafiskalizowanej kasy online otrzymuje Urząd Skarbowy, który jest właściwy dla konkretnej działalności gospodarczej. Mowa więc o zautomatyzowanym procesie, ograniczającym do minimum „tradycyjną” komunikację z US.

I co najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy, nie musi on dodatkowo informować Urzędu Skarbowego o tym, że jego kasa rejestrująca online została uruchomiona w trybie fiskalnym. Nie ma więc obowiązku składania jakiegokolwiek zawiadomienia do US.

 

Kategorie tematyczne


Grupy tematyczne


Zadaj pytanie
Obniż koszt zakupu kasy fiskalnej
Skontaktuj się z nami

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Fosa 41
02-768 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 00
warszawa@pckf.pl

pn. - pt. 8:00 - 18:00, sob. 8:00 - 16:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Grójecka 122
02-367 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 10
warszawa@pckf.pl

pn. - pt. 8:00 - 18:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Kosińskiego 21
61-521 Poznań

tel.: +48 61 271 00 00
poznan@pckf.pl

pn. - pt. 9:00 - 17:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Miedziana 10
90-038 Łódź

tel.: +48 42 295 50 00
lodz@pckf.pl

pn. - pt. 9:00 - 17:00

Warszawa (2) Poznań Łódź Katowice
Zadzwoń do mnie
22 550 32 00
Twój koszyk jest pusty
×