wszystkie działy
Twój koszyk jest pusty

Oświadczenie dotyczące zasad prowadzenia ewidencji - kiedy trzeba je sporządzić?Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących wymaga od podatnika zapoznania wszystkich osób w firmie, które są odpowiedzialne za obsługę klientów przy użyciu urządzeń fiskalnych, z informacjami o zasadach prowadzenia ewidencji. Na czym konkretnie polega ten obowiązek?

Informacje na temat wystawiania i wydawania paragonów fiskalnych

Informacje o zasadach prowadzenia ewidencji znajdują się w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. W największej mierze wyjaśniają one, na czym polega obowiązek wystawiania oraz wydawania paragonów fiskalnych. Konieczność ta występuje w przypadku obsługi osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Ponadto, załącznik do Rozporządzenia MF opisuje konsekwencje nieprzestrzegania przepisów. Można w nim m.in. przeczytać: „Na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu fiskalnego (faktury), może zostać nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe (zgodnie z art. 62 § 4 i § 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.))”.

Oświadczenie w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

Zgodnie z funkcjonującymi przepisami, podatnik musi nie tylko zapoznać każdego pracownika, który obsługuje klientów przy użyciu urządzenia fiskalnego, z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji, ale także sporządzić oświadczenie potwierdzające ten fakt. Wzór takiego dokumentu stanowi jedną z części Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

W oświadczeniu powinny się znaleźć dane dotyczące zarówno podatnika, jak i pracownika firmy. Ponadto, dokument ten należy sporządzić w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla właściciela działalności gospodarczej oraz zatrudnionej przez niego osoby. I co najważniejsze, oświadczenie o znajomości zasad prowadzenia ewidencji należy sporządzić zanim pracownik firmy zacznie obsługiwać klientów przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

 

Kategorie tematyczne


Grupy tematyczne


Zadaj pytanie
Obniż koszt zakupu kasy fiskalnej
Skontaktuj się z nami

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Fosa 41
02-768 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 00
warszawa@pckf.pl

pn. - pt. 8:00 - 18:00, sob. 8:00 - 16:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Grójecka 122
02-367 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 10
warszawa@pckf.pl

pn. - pt. 8:00 - 18:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Kosińskiego 21
61-521 Poznań

tel.: +48 61 271 00 00
poznan@pckf.pl

pn. - pt. 9:00 - 17:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Miedziana 10
90-038 Łódź

tel.: +48 42 295 50 00
lodz@pckf.pl

pn. - pt. 9:00 - 17:00

Warszawa (2) Poznań Łódź Katowice
Zadzwoń do mnie
22 550 32 00
Twój koszyk jest pusty
×