wszystkie działy
Twój koszyk jest pusty

Odzyskaj część kosztów poniesionych na zakup kasyZakup kasy fiskalnej zawsze oznacza dodatkowy wydatek dla działalności gospodarczej. Warto jednak pamiętać o tym, że w określonych przypadkach przedsiębiorca może skorzystać z ulgi za instalację takiej technologii sprzedaży - wynoszącej maksymalnie 700 zł. Ponadto, istnieją też inne sposoby na obniżenie wydatku na kasę fiskalną, w tym opcja zaliczenia zakupu urządzenia do kosztów uzyskania przychodu.

Rodzaj urządzenia ma znaczenie - ulga tylko za kasy online!

Podstawowym warunkiem, jaki podatnik musi spełnić, aby otrzymać ulgę za kasę fiskalną, jest instalacja modelu typu online. Refundowane są więc wyłącznie urządzenia rejestrujące, które zapewniają przekazywanie danych do Centralnego Repozytorium Kas. Przedsiębiorca musi też oczywiście zainstalować kasę fiskalną online we właściwym terminie - zgodnym z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Co ważne, z ulgi można skorzystać w 2 konkretnych przypadkach. Po pierwsze, gdy kasa fiskalna online jest pierwszym urządzeniem rejestrującym w danej działalności gospodarczej. Po drugie, gdy przedsiębiorca został zobligowany do wcześniejszego zainstalowania takiej technologii sprzedaży. Mowa tutaj o wskazanych odgórnie grupach podatników, którzy zgodnie z ustawą o VAT będą musieli wymienić dotychczasowe urządzenia rejestrujące na kasy fiskalne online (w terminach wskazanych przez ustawodawcę).

Zarówno „watowcy”, jak i przedsiębiorcy zwolnieni z VAT

W jaki sposób przedsiębiorca może skorzystać z ulgi za kasę fiskalną online? Wszystko zależy od rodzaju działalności gospodarczej oraz oferowanych produktów bądź usług. Refundacja części kosztów, która wynosi do 90% wartości urządzenia (nie więcej niż 700 zł), przysługuje bowiem zarówno podatnikom VAT, jak i przedsiębiorcom zwolnionym z VAT oraz wykonującym wyłącznie czynności zwolnione. Niemniej, w zależności od reprezentowanej grupy, przepisy określają różne sposoby starania się o ustawową ulgę.

Zgodnie z Rozporządzeniem MF w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, „watowcy” mogą dokonać odliczenia właściwej kwoty w „deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym”.

Zupełnie inaczej przepisy definiują sposób starania się o ulgę w przypadku przedsiębiorców zwolnionych z VAT oraz świadczących wyłącznie usługi zwolnione. Zgodnie ze wspomnianym wcześniej Rozporządzeniem MF, mogą oni złożyć wniosek do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Ważne jest także, aby zrobili to „w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej”. Co więcej, do wniosku o przyznanie ulgi należy dołączyć m.in. numer rachunku firmowego. Ulga zostanie bowiem przyznana w formie przelewu na konto wskazane przez przedsiębiorcę. Do wniosku należy też dołączyć „kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup” oraz „kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży”.

 

Kategorie tematyczne


Grupy tematyczne


Zadaj pytanie
Obniż koszt zakupu kasy fiskalnej
Skontaktuj się z nami

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Fosa 41
02-768 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 00
warszawa@pckf.pl

pn. - pt. 8:00 - 18:00, sob. 8:00 - 16:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Grójecka 122
02-367 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 10
warszawa@pckf.pl

pn. - pt. 8:00 - 18:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Kosińskiego 21
61-521 Poznań

tel.: +48 61 271 00 00
poznan@pckf.pl

pn. - pt. 9:00 - 17:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Miedziana 10
90-038 Łódź

tel.: +48 42 295 50 00
lodz@pckf.pl

pn. - pt. 9:00 - 17:00

Warszawa (2) Poznań Łódź Katowice
Zadzwoń do mnie
22 550 32 00
Twój koszyk jest pusty
×