wszystkie działy
Twój koszyk jest pusty

NIP nabywcy na paragonie fiskalnymUmieszczenie NIP-u nabywcy w części fiskalnej paragonu to funkcjonalność, która obecnie jest już dostępna w większości modeli kas oraz drukarek rejestrujących. Kiedy takie rozwiązanie jest przydatne dla przedsiębiorcy? W jaki sposób nabywca może wykorzystać paragon fiskalny, który zawiera jego NIP?

Przedsiębiorca jest zobligowany do wystawienia paragonu fiskalnego z NIP-em nabywcy w sytuacji, gdy spełnione zostaną 2 warunki. Po pierwsze, urządzenie rejestrujące, które jest wykorzystywane przez podatnika, musi w ogóle posiadać omawianą funkcjonalność. Po drugie, paragon z NIP-em trzeba wystawić wyłącznie wtedy, gdy klient poprosi o umieszczenie swojego Numeru Identyfikacji Podatkowej na dowodzie sprzedaży (na żądanie nabywcy).

Kasy umieszczające NIP klienta na paragonie

Warto podkreślić, że w polskim prawie nie ma przepisów, które obligowałyby przedsiębiorców do stosowania kas zapewniających wydruk NIP-u klienta na paragonie. Decyzja dotycząca używania urządzenia z taką funkcjonalnością była i jest dobrowolna.

W dostępnych obecnie kasach i drukarkach umieszczenie NIP-u nabywcy na paragonie jest już standardem. Każde urządzenie fiskalne, które otrzymuje homologację GUM i trafia do oficjalnej sprzedaży, posiada taką funkcjonalność. Przedsiębiorca instalujący kasę bądź drukarkę nie musi więc decydować, czy omawiane rozwiązanie będzie mu potrzebne, czy nie. Otrzyma je w wersji podstawowej urządzenia i będzie mógł wykorzystać w dowolnym momencie.

Niemniej, modele wprowadzane na rynek w przeszłości (przed 2013 rokiem) nie musiały wcale zapewniać wydruku paragonu z NIP-em klienta. I często nie zapewniały. W związku z tym, wielu podatników nadal korzysta z urządzeń fiskalnych, które nie posiadają omawianej tu funkcji. Nie oznacza to jednak, że wspomniani przedsiębiorcy są zobligowani do wymiany swoich kas rejestrujących.

Gdy nabywca poprosi o umieszczenie swojego NIP-u na paragonie

Jeżeli przedsiębiorca posiada urządzenie rejestrujące, które umożliwia wydrukowanie NIP-u nabywcy na paragonie, a klient korzystający z usług firmy poprosi o dowód sprzedaży ze swoim Numerem Identyfikacji Podatkowej, obowiązkiem podatnika będzie wydanie takiego dokumentu. Co więcej, zgodnie z funkcjonującymi przepisami, podany NIP musi się wtedy znaleźć w części fiskalnej omawianego wydruku. Tylko w takich okolicznościach paragon fiskalny z NIP-em nabywcy, jeśli kwota zarejestrowanej transakcji na takim dowodzie sprzedaży nie przekroczy 450 zł (100 euro), może zostać wykorzystany przez klienta jako uproszczona faktura.

Faktura do paragonu - ważna zmiana w przepisach od 1 stycznia 2020 roku

1 stycznia 2020 roku wejdą w życie ważne zapisy ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z wspomnianym aktem prawnym, przedsiębiorca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu fiskalnego tylko wtedy, gdy na paragonie fiskalnym znajduje się NIP nabywcy. Warto w całości zacytować ten przepis:

„W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli  paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.”

W związku z powyższym, jeżeli przedsiębiorca nie posiada kasy rejestrującej, która zapewnia wydruk paragonu z NIP-em nabywcy, nie będzie mógł również wystawić faktury do paragonu fiskalnego. W takich okolicznościach niezbędne okaże się zainstalowanie nowego urządzenia, wyposażonego w omawianą funkcjonalność.

Co więcej, nowe przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku, przewidują dotkliwe konsekwencje za wystawienie faktury do paragonu bez NIP-u nabywcy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT:

„W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.”

 

Kategorie tematyczne


Grupy tematyczne


Zadaj pytanie
Obniż koszt zakupu kasy fiskalnej
Skontaktuj się z nami

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Fosa 41
02-768 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 00
warszawa@pckf.pl

pn. - pt. 8:00 - 18:00, sob. 8:00 - 16:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Grójecka 122
02-367 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 10
warszawa@pckf.pl

pn. - pt. 8:00 - 18:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Kosińskiego 21
61-521 Poznań

tel.: +48 61 271 00 00
poznan@pckf.pl

pn. - pt. 9:00 - 17:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Miedziana 10
90-038 Łódź

tel.: +48 42 295 50 00
lodz@pckf.pl

pn. - pt. 9:00 - 17:00

Warszawa (2) Poznań Łódź Katowice
Zadzwoń do mnie
22 550 32 00
Twój koszyk jest pusty
×