wszystkie działy
Twój koszyk jest pusty

Obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnejUstawa o VAT wymaga od podatników, którzy świadczą usługi lub sprzedają towary na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych, prowadzenia ewidencji przy użyciu urządzeń fiskalnych. Szczegółowe przepisy w tej sprawie zawiera jednak odrębne Rozporządzenie Ministra Finansów - w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Zgodnie z funkcjonującymi w Polsce przepisami fiskalnymi, podatnik obsługujący klientów indywidualnych jest zobligowany do wdrożenia kasy rejestrującej w 2 przypadkach. Po pierwsze, gdy przy prowadzeniu sprzedaży tego typu przekroczy roczny limit obrotu (obliczany proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia handlu). Po drugie, jeżeli oferuje towary lub usługi znajdujące się na liście „czynności”, które nie pozwalają na skorzystanie z żadnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Kasa fiskalna po przekroczeniu limitu obrotu

Roczny limit obrotu, zwalniający z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej, wynosi 20 000 zł. Trzeba jednak pamiętać o tym, że dotyczy on wyłącznie sytuacji, w której przedsiębiorca rozpoczyna obsługę osób fizycznych i rolników ryczałtowych 1 stycznia danego roku obrachunkowego. W pozostałych przypadkach limit obrotu należy obliczać proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia handlu. A służy do tego wzór: L = 20 000 zł x D/R (L - limit; D - liczba dni do końca roku podatkowego; R - liczba dni w roku podatkowym). Co ważne, gdy podatnik przekroczy obowiązujący go limit obrotu (obliczony indywidualnie dla jego firmy), nie musi instalować kasy fiskalnej z dnia na dzień. W takich okolicznościach przedsiębiorcy przysługuje jeszcze tzw. okres dostosowawczy. Zgodnie z Rozporządzeniem MF, z kasy rejestrującej trzeba wówczas zacząć korzystać najpóźniej od 1 dnia 3 miesiąca - licząc od końca miesiąca, w którym doszło do przekroczenia limitu.

Kasa fiskalna bez względu na wysokość obrotu

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zawiera katalog „czynności”, przy wykonywaniu których urządzenie fiskalne należy posiadać bez względu na wysokość osiąganego obrotu. Na wspomnianej liście znajdują się m.in.:

 • dostawa gazu płynnego;
 • dostawa wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • dostawa zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych;
 • dostawa wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;
 • dostawa perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;
 • świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
 • świadczenie usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami;
 • świadczenie usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
 • świadczenie usług prawniczych i doradztwa podatkowego;
 • świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych;
 • świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Kategorie tematyczne


Grupy tematyczne


Zadaj pytanie
Obniż koszt zakupu kasy fiskalnej
Skontaktuj się z nami

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Fosa 41
02-768 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 00
warszawa@pckf.pl

pn. - pt. 8:00 - 18:00, sob. 8:00 - 16:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Grójecka 122
02-367 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 10
warszawa@pckf.pl

pn. - pt. 8:00 - 18:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Kosińskiego 21
61-521 Poznań

tel.: +48 61 271 00 00
poznan@pckf.pl

pn. - pt. 9:00 - 17:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Miedziana 10
90-038 Łódź

tel.: +48 42 295 50 00
lodz@pckf.pl

pn. - pt. 9:00 - 17:00

Warszawa (2) Poznań Łódź Katowice
Zadzwoń do mnie
22 550 32 00
Twój koszyk jest pusty
×