wszystkie działy
Twój koszyk jest pusty

Kto jest wyłączony z obowiązku ewidencjonowania?



Nie każdy przedsiębiorca, który świadczy usługi lub sprzedaje towary na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych, jest automatycznie zobligowany do stosowania urządzenia fiskalnego. Szczegółowe zasady w tej kwestii definiuje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z funkcjonującymi w Polsce przepisami, przedsiębiorcom przysługują 2 rodzaje zwolnień z konieczności stosowania urządzenia fiskalnego - podmiotowe lub przedmiotowe. W pierwszym przypadku chodzi o roczny limit obrotu. Pisząc w dużym skrócie, dopiero po przekroczeniu konkretnej kwoty podatnik jest zobligowany do wdrożenia i używania kasy rejestrującej. Natomiast w drugim przypadku - o załącznik do Rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej

Roczny limit obrotu, po przekroczeniu którego przedsiębiorca musi zainstalować kasę fiskalną, wynosi 20 000 zł. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wspomniana kwota graniczna dotyczy wyłącznie pełnego roku obrachunkowego, czyli 365 dni sprzedażowych (366 w przypadku roku przestępnego). Gdy np. przedsiębiorca rozpoczyna obsługę klientów indywidualnych w innym terminie, niż 1 stycznia danego roku, limit dla jego działalności będzie proporcjonalnie niższy. Natomiast przy obliczaniu konkretnej kwoty obowiązuje wzór: L = 20 000 zł x D/R (L - limit; D - liczba dni do końca roku podatkowego; R - liczba dni w roku podatkowym). Po przekroczeniu limitu obrotu, który zostanie obliczony zgodnie z podanym wzorem, trzeba zacząć rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej najpóźniej od 1 dnia 3 miesiąca - licząc od końca miesiąca, w którym doszło do przekroczenia limitu.

Zwolnienie przedmiotowe z kasy fiskalnej

O zwolnieniu przedmiotowym mówimy wtedy, gdy przedsiębiorca, bez względu na wysokość obrotu uzyskiwanego przy sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych, nie musi korzystać z urządzenia fiskalnego. Dotyczy to jednak wyłącznie tych czynności, które znajdują się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wspomniana lista zawiera m.in.:

  • usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych;
  • usługi pocztowe i kurierskie - z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie;
  • usługi finansowe i ubezpieczeniowe;
  • usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą;
  • czynności notarialne;
  • dostawę produktów (rzeczy) - dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar.

 

Kategorie tematyczne


Grupy tematyczne


Zadaj pytanie




Obniż koszt zakupu kasy fiskalnej
Skontaktuj się z nami

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Fosa 41
02-768 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 00
warszawa@pckf.pl

pn. - pt. 8:00 - 18:00, sob. 8:00 - 16:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Grójecka 122
02-367 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 10
warszawa@pckf.pl

pn. - pt. 8:00 - 18:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Kosińskiego 21
61-521 Poznań

tel.: +48 61 271 00 00
poznan@pckf.pl

pn. - pt. 9:00 - 17:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Miedziana 10
90-038 Łódź

tel.: +48 42 295 50 00
lodz@pckf.pl

pn. - pt. 9:00 - 17:00

Warszawa (2) Poznań Łódź Katowice
Zadzwoń do mnie
22 550 32 00
Twój koszyk jest pusty
×