wszystkie działy
Twój koszyk jest pusty

Co grozi za niewydanie paragonu?Wydawanie paragonów fiskalnych to bez wątpienia podstawowy obowiązek podatnika, który stosuje kasę rejestrującą. Jeżeli przedsiębiorca jest zobligowany do używania takiego urządzenia, musi pamiętać o tym, aby każdą sprzedaż na rzecz osoby fizycznej lub rolnika ryczałtowego poświadczać wspomnianym dokumentem. Natomiast zaniechanie tego obowiązku grozi bardzo dotkliwymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Czym jest paragon z kasy fiskalnej?

Paragon fiskalny to dowód sprzedaży, który można wystawić wyłącznie przy zastosowaniu zafiskalizowanego urządzenia rejestrującego. Tylko wtedy dokument wydany klientowi będzie zawierał informacje wymagane w przepisach (obowiązujących Rozporządzeniach Ministra Finansów oraz Ministra Przedsiębiorczości i Technologii). Chodzi tutaj m.in. o wyraźne oznaczenie „PARAGON FISKALNY”, logo fiskalne, numer kolejny wydruku, datę oraz godzinę i minutę sprzedaży czy dane identyfikacyjne podatnika, w tym NIP firmy. Na takim dokumencie muszą się też oczywiście znaleźć informacje dotyczące towarów lub usług będących przedmiotem transakcji i należnych podatków.

W związku z powyższym, paragonu fiskalnego nie można zastąpić innego rodzaju wydrukiem, np. potwierdzeniem płatności kartą (wystawionym przez terminal płatniczy) lub zwykłym rachunkiem z drukarki zamówień. Taka praktyka, podobnie jak zaniechanie wydawania paragonów fiskalnych, jest równoznaczna ze złamaniem obowiązujących przepisów.

Kara finansowa do 180 stawek dziennych

W Kodeksie Karnym Skarbowym znajdują się zapisy, które mówią o tym, że karze grzywny do 180 stawek dziennych podlega ten:

  • kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania,
  • kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury, rachunku bądź dowodu zakupu towarów - jak i ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.

Grzywna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia (obowiązującego w danym momencie) oraz przewyższać jej czterystukrotności. Co więcej, w trakcie ustalania stawki dziennej sąd bierze pod uwagę kilka dodatkowych czynników: dochody sprawcy, jego kondycję osobistą, rodzinną, stosunki majątkowe i możliwości majątkowe.

Należy również pamiętać o tym, że, w zależności od okoliczności sprawy, sąd może złagodzić bądź zaostrzyć karę. Specjalne obostrzenie stosuje się m.in. w sytuacjach, gdy:

  • przestępstwo skarbowe popełniane jest naumyślnie,
  • przestępstwo skarbowe stanowi stałe źródło dochodu,
  • jedna osoba nadużywa stosunku zależności i doprowadza inną osobę do popełnienia czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe (np. właściciel sklepu żąda, by sprzedawczyni nie nabijała transakcji na kasę i nie wydawała paragonów).

W wypadku umyślnego, ciągłego niewydawania paragonów o dużej wartości, nadzwyczajnie obostrzona kara to więzienie. Nie oznacza to oczywiście, że na sprawcę nie zostanie również nałożona grzywna pieniężna.

Nieumyślne pominięcie urządzenia rejestrującego

Jeżeli niewydanie paragonu fiskalnego było działaniem nieumyślnym, a transakcja nie dotyczyła towaru lub usługi o dużej wartości, sąd może potraktować taką sytuację jako wykroczenie skarbowe. Wówczas kara jest wyznaczana w granicach od 1/10 do dwudziestokrotności wynagrodzenia minimalnego (obowiązującego w danym momencie). Przy ustalaniu wysokości grzywny brane są pod uwagę takie same czynniki, jak w przypadku przestępstwa skarbowego: stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

 

Kategorie tematyczne


Grupy tematyczne


Zadaj pytanie
Obniż koszt zakupu kasy fiskalnej
Skontaktuj się z nami

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Fosa 41
02-768 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 00
warszawa@pckf.pl

pn. - pt. 8:00 - 18:00, sob. 8:00 - 16:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Grójecka 122
02-367 Warszawa

tel.: +48 22 550 32 10
warszawa@pckf.pl

pn. - pt. 8:00 - 18:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Kosińskiego 21
61-521 Poznań

tel.: +48 61 271 00 00
poznan@pckf.pl

pn. - pt. 9:00 - 17:00

Polskie Centrum Kas Fiskalnych
ul. Miedziana 10
90-038 Łódź

tel.: +48 42 295 50 00
lodz@pckf.pl

pn. - pt. 9:00 - 17:00

Warszawa (2) Poznań Łódź Katowice
Zadzwoń do mnie
22 550 32 00
Twój koszyk jest pusty
×